tirsdag 21. oktober 2014

Akvarium i klasserommet: Åtte tips


Et akvarium med fisker er et hyggelig fellesprosjekt for klassen og læreren. Det er lett å lage arbeidsoppgaver som har med akvariet å gjøre, enten det dreier seg om tegning, lesing og skriving, mål og vekt, geografi eller naturfag.
 
Akvarieinteresserte foreldre som har tid og mulighet kan også tilby seg å sette opp og stelle et akvarium i klasserommet. For foreldrene er det en fin måte å få tettere kontakt med skolen og klassen, og kanskje få være til stede i noen undervisningstimer. Det er selvsagt opp til læreren om det passer å bruke tid på et slikt prosjekt.
 
Her kommer åtte råd. De er skrevet mest med tanke på barneskolen.
 
1. Vurder artsakvarium!
Et artsakvarium betyr et akvarium med bare én fiskeart. Fordelen er at dere får se mye mer av fiskenes adferd i et slikt akvarium. Velg gjerne en art som ofte yngler i akvariet. I et artsakvarium ligger det mye bedre til rette for å få oppleve det i løpet av skoleåret. To fiskearter som absolutt ikke forstyrrer hverandre (for eksempel Ancistrus og guppy) er også en fin mulighet. 

2. Fortell om fiskene!
Jo mer man forteller ungene om fiskene, jo mer interessert blir de og jo mer forstår de av hva som foregår. Les alt du kommer over om akkurat den fiskearten dere har, og forklar elevene alt de har forutsetninger for å forstå. 
 
3. Gi fiskene navn!
Å sette navn på fiskene i akvariet sammen er en fin måte å vekke elevenes interesse på.
 
4. Velg et akvarium med heldekkende topp!
Da skjer det ikke så lett at en elev har noe oppi akvariet som skader fiskene.
 
5. Forklar ungene hvorfor de ikke må putte noe oppi akvariet!
Det er veldig fristende for barn å prøve å ha noe oppi akvariet - for eksempel skolemelk, brødbiter, viskelær eller ekstra fiskemat. Forklar dem hva som kan skje - at fiskene lett dør hvis vannet blir forurenset. Kanskje det passer å ta opp dette i forbindelse med at akvariet skal fylles opp og filteret settes i gang?
 
6. Én voksen må ha ansvaret!
Læreren eller en av foreldrene bør være ansvarlig for akvariet. Enten må det være en som vet hvordan man steller et akvarium fra før. Ellers må det være en som har tid og lyst til å lære seg det. Jo mer elevene får være med på av stellet, jo bedre, men det er den voksne som skal sørge for at det går riktig for seg.
 
7. Læreren må uansett passe på!
Det er læreren som må holde oppsyn med at elevene ikke ødelegger akvariet eller skader fiskene. La elevene prøve å fôre fiskene, men det må skje mens læreren er til stede. Ellers skjer det veldig lett at skolebarn fôrer for alt mye slik at fiskene dør. Før dere skaffer akvarium er det læreren som best vet om man kan regne med at elevene er fornuftige nok til at fiskene lever trygt.
 
8. Bli enige om hvor lenge akvariet skal stå i klasserommet!
Forklar elevene hvem som eier akvariet og fiskene. Hvis akvariet må bort når skoleåret er over, kan det være lurt å forberede klassen på dette fra begynnelsen.

Rådene er skrevet ned av Andreas Tjernshaugen, forfatter av Akvarieboka for barn. De bygger på min egen erfaring med å stelle akvarium i klasserommet til sønnen min (3. klasse på barneskolen), og på kommentarer fra denne diskusjonstråden på nettstedet Akvaforum.

mandag 20. oktober 2014

Akvarium på skolen er morsomt!

...dessuten er det mye å lære. Vi hadde akvarium i klasserommet til sønnen min hele året da de gikk i tredje klasse. Elevene byttet på å mate (mens læreren passet på). Jeg kom og stelte akvariet en gang i uka.

Les mer på Facebook-siden vår